Integritetspolicy

Integritetspolicy

1 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen (GDPR) att tillämpas i Sverige och övriga EU-länder.

Med benämningarna ”vi våra vårt och oss” nedan avses Västra Kajen Camping & Gästhamn.

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna boka och fakturera er och raderar dem 1 år efter att kundrelationen upphört.

Om du inte lämnar de personuppgifter som vi behöver har vi inte möjlighet att erbjuda och leverera våra tjänster och produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Vi kommer inte lämna/sälja era kunduppgifter till någon utan vi använder dem endast för eget bruk och för att kunna skapa medlemskortet Camping Key Europe eller Camping ID i samarbete med SCR (Svensk Camping Ekonomisk förening)som är branschorganisationen för Sveriges camping- och stugföretagare.

Vi gör endast utskick i anslutning till/eller under vistelsen hos oss.

De uppgifter vi lagrar är:

  • För- och efternamn, adress, epost, telefonnummer.
  • Uppgifter om bokningen dvs vilken typ av boende, ort, ankomst och avresedag och bokningsnummer.
  • Vi lagrar aldrig ert personnummer, om vi frågar efter personnummer är det för att via SCR få data som finns hos folkbokföringen och SCR. Vi själva lagrar inget personnummer.

Om man laddar ner appen ”My Campingkey” har man full kontroll över vilka uppgifter som SCR har på er. Där kan ni också gå in och ändra era kontaktuppgifter.

Enligt Dataskyddsförordningen har ni rätt till:

  • Information om vilka uppgifter vi har om dig.
  • Rättelse och radering av dina uppgifter som vi har i vårt system.