Gästhamn

Gästhamn

Vi har båtplatser med el för cirka 20 båtar. Förtöjning med boj eller ankare.

Plats i hamnen går ej att förboka.

Alla Y-bommar i hamnen är bokade för säsongsgäster.

Priser 2022: Båtplats utan el 240kr, med el 280kr

Vattendjup 2,5-3 meter i hela hamnen.

Fartbegränsning 5 knop är det från udden på Stenvalls Trä (Lövholmen) förbi campingen och gästhamnen och in genom kanalen.

Broöppning Pitsund
Beställning och upplysning tel:  070-256 10 51.

Bondökanalen:
I och med byggandet av Bondökanalen “tjänar” man 14 kilometer när man slipper köra runt Degersten/Bondön, om du kommer Norrifrån.

Seglingsfri höjd 4 m, bredd 8 m djup 2,7m, se sjökort Kan vara grunt utanför farled.

Under PDOL-helgen har vi åldersgräns 40.

Ring gärna för information +46(0)911-120 30 angående vår hamn.
Telefonnummer till Luleå hamns automatiska mätstation för vattenstånd 0920-255430.